🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه داروخانه های گیاهپزشکی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱
123 بازدید

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #محصول_سالم #صدور_مجوزها #داروخانه_گیاهپزشکی #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه داروخانه های گیاهپزشکی: 🔹صیانت از فعالیت حرفه ای داروخانه های گیاهپزشکی با الزام به استفاده از ظرفیت مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی. 🔹پیگیری مستمر عدم ورود اتحادیه های صنفی غیر تخصصی در صدور پروانه […]

#عملکرد
#سنم_قزوین
#شورای_پنجم
#محصول_سالم
#صدور_مجوزها
#داروخانه_گیاهپزشکی
#برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه داروخانه های گیاهپزشکی:

🔹صیانت از فعالیت حرفه ای داروخانه های گیاهپزشکی با الزام به استفاده از ظرفیت مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی.
🔹پیگیری مستمر عدم ورود اتحادیه های صنفی غیر تخصصی در صدور پروانه کسب داروخانه های گیاهپزشکی با لحاظ قانون خاص از طریق طرح موضوع در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی؛ انعکاس موضوع به وزیر محترم جهاد کشاورزی از طریق مکاتبه رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان.

✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین