🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه منابع طبیعی:

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه منابع طبیعی:
اسفند ۱, ۱۴۰۱
53 بازدید

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #منابع_طبیعی #صدور_مجوز   🔹مشارکت در صدور مجوز سامانه مدیریت حمل و بهره‌برداری چوب. 🔹تهیه طرح های جنگل کاری، درختکاری و زراعت چوب. 🔹تهیه طرح های مرتعداری چند منظوره. 🔹قیمت گذاری اراضی ملی. ✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

#عملکرد
#سنم_قزوین
#شورای_پنجم
#منابع_طبیعی
#صدور_مجوز

 

🔹مشارکت در صدور مجوز سامانه مدیریت حمل و بهره‌برداری چوب.
🔹تهیه طرح های جنگل کاری، درختکاری و زراعت چوب.
🔹تهیه طرح های مرتعداری چند منظوره.
🔹قیمت گذاری اراضی ملی.

✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین