🔰فهرست انتشارات موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در آبان ۱۴۰۰

آذر ۲۹, ۱۴۰۰
435 بازدید

🔰فهرست انتشارات موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در آبان ۱۴۰۰ قابل دریافت از سایت www.agri-peri.ac.ir


🔰فهرست انتشارات موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی در آبان ۱۴۰۰ قابل دریافت از سایت www.agri-peri.ac.ir