دورۀ آموزش تفسیرعکسهای ­هوایی

دورۀ آموزش تفسیرعکسهای ­هوایی
دی ۱۶, ۱۳۹۵
250 بازدید

اطلاعیه آموزشی قابل توجه کلیه اعضاء محترم کمیته آموزش و اشتغال سازمان در نظر دارد   نسبت­ به­ برگزاری­ دورۀ آموزش تفسیرعکسهای ­هوایی اقدام نماید. علاقه­ مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا مورخ ۹۵/۱۰/۲۱ به مسئول آموزش سازمان خانم رضازاده مراجعه فرمایند.

اطلاعیه آموزشی

قابل توجه کلیه اعضاء محترم

کمیته آموزش و اشتغال سازمان در نظر دارد

 

نسبت­ به­ برگزاری­ دورۀ آموزش تفسیرعکسهای ­هوایی اقدام نماید. علاقه­ مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام حداکثر تا مورخ ۹۵/۱۰/۲۱ به مسئول آموزش سازمان خانم رضازاده مراجعه فرمایند.