برگزاری آزمون مسئولین فنی در استان

برگزاری آزمون مسئولین فنی در استان
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۶
379 بازدید

“برگزاری آزمون مسئولین فنی در استان” آزمون مسئولین فنی واحدهای دام و طیور،گلخانه و قارچ در روز جمعه ۹۶/۲/۱۵ از ساعات ۱۰ تا ۱۱:۳۰ همزمان با سراسر کشور در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید. برای این آزمون ۵۰ نفر از کارشناسان استان ثبت نام کرده بودند که در جلسه آزمون حضور یافته […]

“برگزاری آزمون مسئولین فنی در استان”

آزمون مسئولین فنی واحدهای دام و طیور،گلخانه و قارچ در روز جمعه ۹۶/۲/۱۵ از ساعات ۱۰ تا ۱۱:۳۰ همزمان با سراسر کشور در سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار گردید.

برای این آزمون ۵۰ نفر از کارشناسان استان ثبت نام کرده بودند که در جلسه آزمون حضور یافته و به سئوالات پاسخ دادند. معاونین محترم تولیدات گیاهی و تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز به دعوت ریاست سازمان در محل برگزاری آزمون حضور یافته و در جریان امور مربوط به این آزمون و وظایف مسئولین فنی واحدهای تولیدی قرار گرفتند.