کارگاه آموزشی نظارت فنی کمباین ها و کاهش ضایعات آن

خرداد ۲۰, ۱۳۹۶
242 بازدید

خبر آموزشی کارگاه آموزشی نظارت فنی کمباین ها و کاهش ضایعات آن کارگاه آموزشی تئوری و عملی تحت عنوان نظارت فنی کمباین ها و کاهش ضایعات آن ویژه کارشناسان پهنه ها، رؤسای مراکز جهاد کشاورزی، مسئولین ادارات ترویج، زراعت و مکانیزاسیون آن شهرستان درمورخ ۹۶/۳/۳ لغایت ۹۶ /۳/۵به مدت ۳ روز با همکاری سازمان نظام […]

خبر آموزشی
کارگاه آموزشی نظارت فنی کمباین ها و کاهش ضایعات آن

کارگاه آموزشی تئوری و عملی تحت عنوان نظارت فنی کمباین ها و کاهش ضایعات آن ویژه کارشناسان پهنه ها، رؤسای مراکز جهاد کشاورزی، مسئولین ادارات ترویج، زراعت و مکانیزاسیون آن شهرستان درمورخ ۹۶/۳/۳ لغایت ۹۶ /۳/۵به مدت ۳ روز با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ، مدیریت ترویج و مرکز آموزش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار و برای کلیه شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی آموزشی صادر گردید.