بیمه مسولیت حرفه ای ۱۳۹۶

بیمه مسولیت حرفه ای ۱۳۹۶
مرداد ۵, ۱۳۹۶
536 بازدید

قابل توجه کلیه اعضاء محترم به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند، برابر مذاکرات و تفاهم بعمل آمده بین نمایندگی شرکت بیمه ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، امکان استفاده اعضاء علی الخصوص مسئولین فنی فروشگاههای سموم، کلنیکهای گیاهپزشکی،واحدهای تولیدی، کارشناسان ناظر وGPS کار و … از مزایای بیمه مسئولیت حرفه ای/مدنی فراهم گردیده […]

قابل توجه کلیه اعضاء محترم

به اطلاع کلیه اعضاء محترم می رساند، برابر مذاکرات و تفاهم بعمل آمده بین نمایندگی شرکت بیمه ایران و سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان، امکان استفاده

اعضاء علی الخصوص مسئولین فنی فروشگاههای سموم، کلنیکهای گیاهپزشکی،واحدهای تولیدی، کارشناسان ناظر وGPS کار و … از مزایای بیمه مسئولیت حرفه ای/مدنی فراهم گردیده است. لذا کارشناسان علاقه مند می توانند با ارائه کارت عضویت معتبربه دفتر نمایندگی شرکت بیمه ایرانواقع در خیابان راه آهن قزوین جنب آب انبار سردار  نمایندگی آقای مجیدی مراجعه نمایند.

 

صنایع مواد غذایی

دامپزشکی