قابل توجه کلیه شرکتهای عضو سازمان

قابل توجه کلیه شرکتهای عضو سازمان
آبان ۷, ۱۳۹۶
329 بازدید

قابل توجه کلیه شرکتهای عضو سازمان با عنایت به مذاکرات بعمل آمده با اداره کل منابع طبیعی استان به منظور حضور شرکتهای فنی مهندسی و پیمانکار عضو سازمان در اجرای طرحها و پروژه های مرتبط، به اطلاع می رساند از آنجا که اداره کل منابع طبیعی از این پس طرحهای خود را در ” سامانه […]

قابل توجه کلیه شرکتهای عضو سازمان

با عنایت به مذاکرات بعمل آمده با اداره کل منابع طبیعی استان به منظور حضور شرکتهای فنی مهندسی و پیمانکار عضو سازمان در اجرای طرحها و پروژه های مرتبط، به اطلاع می رساند از آنجا که اداره کل منابع طبیعی از این پس طرحهای خود را در ” سامانه ستاد” معرفی می نماید و پیمانکاران می توانند پس از مشاهده مشخصات طرح ها در سامانه در مناقصات شرکت نمایند بدین لحاظ کلیه اعضاء محترم واجد شرایط می توانند با مراجعه به دفتر سازمان ستاد استان واقع در سبزه میدان طبقه فوقانی بانک ملت نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نموده و در جریان پروژه های اداره کل منابع طبیعی استان قرار گیرند.

 

روابط عمومی

سازمان نظام مهندسی کشاورزی

و منابع طبیعی استان قزوین