اطلاعیه

اطلاعیه
اسفند ۹, ۱۳۹۷
343 بازدید

قابل توجه کارشناسان و دامداران محترم: طبق نامه معاونت بهبود تولیدات دامی با استناد به تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده به شماره ۱۵۴۹۶۱ /ت ۵۶۲۵ مورخ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ به بعد، تمدید تمام پروانه های بهره برداری دامداری صنعتی و روستایی اعم از سبک و سنگین […]

قابل توجه کارشناسان و دامداران محترم:

طبق نامه معاونت بهبود تولیدات دامی با استناد به تصویب نامه هیئت وزیران مبنی بر دستورالعمل خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده به شماره ۱۵۴۹۶۱ /ت ۵۶۲۵ مورخ۱۳۹۷/۱۱/۲۱

از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ به بعد، تمدید تمام پروانه های بهره برداری دامداری صنعتی و روستایی اعم از سبک و سنگین ملزم به هویت دار نمودن دامهای دامداران در سامانه هویت گذاری دام می باشد.

لذا واحد های صدور و تمدید مجوز مرتبط با سازمان موظف هستند قبل از هرگونه اقدام در خصوص تمدید پروانه نسبت به معرفی دامدار به این معاونت جهت انجام عملیات هویت گذاری اقدام و بعد از انجام عملیات هویت گذاری اقدام و بعد از انجام عملیات هویت گذاری نسبت به تمدید پروانه اقدام نمایند.