سالروز نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تیر ۳, ۱۳۹۸
267 بازدید

سوم تیرماه، سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهنیت باد.

سوم تیرماه، سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهنیت باد.