سالروز نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

تیر ۳, ۱۳۹۸
279 بازدید

سوم تیرماه، سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهنیت باد.

سوم تیرماه، سالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تهنیت باد.