نشست هم اندیشی مدیریت باغات زیتون

تیر ۲۵, ۱۳۹۸
337 بازدید

نشست هم اندیشی با موضوع
مدیریت باغات زیتون در جهت کاهش اثرات تنش خشکی
دبیر هم اندیشی: دکتر مجید گلمحمدی
تاریخ: چهارشنبه۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: سالن شماره ۲ باغستان(سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین)
برگزار کنندگان: سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی استان قزوین
با همکاری مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین