سامانه پیامکی اعتبارسنجی کود ۳۰۰۰۶۴۶۴۲۴

مرداد ۱۵, ۱۳۹۸
2932 بازدید

‏ رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب: ۸ هزار و ۷۸۲ برند کود کشاورزی از سال ۹۴ تا تیرماه ۱۳۹۸ از موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی شماره ثبت گرفته اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، از سال۹۴ تا تیرماه امسال ۱۱۰۹ شرکت با ۱۰ هزار و ۹۶۶ برند کودی در پایگاه جامع مواد کودی این موسسه تقاضای ثبت کردند که از این تعداد ۴هزار و ۵۶۵ برند کودی تولید داخل،۵ هزار و ۹۴۷ برند وارداتی و ۴۵۴ مورد توزیعی بوده اند. دکتر هادی اسدی رحمانی افزود: شماره ثبت ۵ رقمی برای کودهای تولید داخل و وارداتی و ۶ رقمی برای انواع کودهای توزیعی تخصیص می یابد و برای دو سال اعتبار دارند از این رو شرکت ها پس از دو سال باید نمونه کود خود را برای موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ارسال کنند تا مورد بررسی مجدد قرار گیرد. وی ادامه داد: در صورتی که نمونه کود ارسالی، حائز شرایط و کیفیت باشد، شماره ثبت کود تمدید می شود.