مهر ۱۴, ۱۳۹۸
90 بازدید


ازکارشناسان امور دامی دارای وقت آزاد متقاضی همکاری در پروژه تخصصی دامی در سطح شهرستان قزوین دعوت به عمل می آید برای اعلام آمادگی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین مراجعه نمایند.
ظرفیت: ۳ نفر
ایاب ذهاب با مجری طرح می باشد.
مناطق کاری: الموت شرقی، الموت غربی، طارم
توانمندی ها: روابط عمومی بالا، علاقه مندی به کار در حوزه تلقیح دام
مجری طرح: قرارگاه پیشرفت و آّبادانی سپاه با همکاری نظام دامپزشکی استان قزوین