مهر ۱۴, ۱۳۹۸
271 بازدید


ازکارشناسان امور دامی دارای وقت آزاد متقاضی همکاری در پروژه تخصصی دامی در سطح شهرستان قزوین دعوت به عمل می آید برای اعلام آمادگی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین مراجعه نمایند.
ظرفیت: ۳ نفر
ایاب ذهاب با مجری طرح می باشد.
مناطق کاری: الموت شرقی، الموت غربی، طارم
توانمندی ها: روابط عمومی بالا، علاقه مندی به کار در حوزه تلقیح دام
مجری طرح: قرارگاه پیشرفت و آّبادانی سپاه با همکاری نظام دامپزشکی استان قزوین