الکترونیکی شدن ثبت درخواست مراکز فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

الکترونیکی شدن ثبت درخواست مراکز فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
آبان ۱۹, ۱۳۹۹
386 بازدید

?در سامانه سانکا فراهم شد: ✅الکترونیکی شدن ثبت درخواست مراکز فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی ?فرآیند ثبت درخواست مراکز شش گانه فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا)، الکترونیکی شد. ?به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم به نقل از معاونت آموزشی، […]

?در سامانه سانکا فراهم شد:

✅الکترونیکی شدن ثبت درخواست مراکز فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

?فرآیند ثبت درخواست مراکز شش گانه فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی از طریق سامانه خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی (سانکا)، الکترونیکی شد.

?به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم به نقل از معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان مرکزی، با توجه به فراهم شدن بستر اجرای موضوع مذکور در سامانه سانکا، صاحبان مراکز فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی بایستی برای دریافت تابلو و پروانه فعالیت، با مراجعه به سامانه یاد شده اطلاعات و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند.

?شایان ذکر است سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم فعالیت، با رویکردی جدید و مردمی کردن امور و تجدید نظر در سیاست های آموزشی قبلی، رویکرد آموزشی را از آموزش های “ادبیات محور” به آموزش های “مهارت محور” تغییر داده و در اجرای این سیاست دستورالعمل مراکز فنی و تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی را در شورای مرکزی به تصویب رسانده است.

⛓لینک سامانه:
http://www.sanka.agrieng.org/index.php?Component=bahrebardar4