جلسه هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی ناظر گلخانه و مدیر شرکت شهرک های کشاورزی

جلسه هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی ناظر گلخانه و مدیر شرکت شهرک های کشاورزی
آبان ۱۹, ۱۳۹۹
504 بازدید

با حضور مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان انجام شد: ✅جلسه هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی ناظر گلخانه و مدیر شرکت شهرک های کشاورزی در محل نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین برگزار شد. ✅در این جلسه مقرر گردید بازدید ناظرین گلخانه از گلخانه های شهرک نودهک هر سه ماه یک بار صورت […]

با حضور مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان انجام شد:

✅جلسه هماهنگی مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی ناظر گلخانه و مدیر شرکت شهرک های کشاورزی در محل نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین برگزار شد.

✅در این جلسه مقرر گردید بازدید ناظرین گلخانه از گلخانه های شهرک نودهک هر سه ماه یک بار صورت گیرد و گزارش آن تحویل نظام مهندسی شود.

✅جهت بررسی سایت پلان قطعات گلخانه شهرک نودهک، جلسات منظم برگزار گردد.

شایان ذکر است مجموعه شرکت خدمات گلخانه ای سبز قزوین جهت ترسیم سایت پلان قطعات شهرک تعیین گردید.
@Qazvin_snmk