جلسه هیئت رئیسه- ارجاع کار سانکا

جلسه هیئت رئیسه- ارجاع کار سانکا
آبان ۱۹, ۱۳۹۹
255 بازدید

🌱🌱جلسه هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و مسئول ارجاع کار کارشناسی جهت نظارت بر فرآیند ارجاع

🌱🌱جلسه هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و مسئول ارجاع کار کارشناسی جهت نظارت بر فرآیند ارجاع