پایگاه اطلاعات علمی، فنی و حرفه ای سَنم

پایگاه اطلاعات علمی، فنی و حرفه ای سَنم
آبان ۱۹, ۱۳۹۹
574 بازدید

?پایگاه اطلاعات علمی، فنی و حرفه ای سَنم ✅گزارش های علمی و فنی http://www.agrieng.org/maghalat ✅مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی www.agrieng.org/orgreport/item/1362-990516001 ✅مراکز توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی www.agrieng.org/orgreport/item/1956-990601003 ✅اینفوگراف های سَنم (اینفوسَنم) http://www.agrieng.org/info ✅قوانین، مقررات و دستورالعمل های فنی و تخصصی http://www.agrieng.org/moarefi/rule ✅فصلنامه های نظام مهندسی کشاورزی و منابع […]

?پایگاه اطلاعات علمی، فنی و حرفه ای سَنم

✅گزارش های علمی و فنی
http://www.agrieng.org/maghalat

✅مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
www.agrieng.org/orgreport/item/1362-990516001

✅مراکز توان افزایی و مهارت آموزی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی
www.agrieng.org/orgreport/item/1956-990601003

✅اینفوگراف های سَنم (اینفوسَنم)
http://www.agrieng.org/info

✅قوانین، مقررات و دستورالعمل های فنی و تخصصی
http://www.agrieng.org/moarefi/rule

✅فصلنامه های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
http://www.agrieng.org/faslnameh

✅خبرنامه های الکترونیکی سازمان مرکزی
http://www.agrieng.org/khabarnameh

@nezammohandesikeshavarzii