روز مهندس ۱۳۹۹

روز مهندس ۱۳۹۹
اسفند ۵, ۱۳۹۹
376 بازدید

متن‌ تبریک شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به مناسبت فرا رسیدن روز مهندس: ? شایسته است، در این روز ارزشمند بر اهمیت تلاش، کسب مهارت و پویایی متکی به دانش و علوم مهندسی کشاورزی در مسیر رفاه، امنیت، آسایش جامعه و ساختن استان و کشوری پیشرفته با تکیه بر […]

متن‌ تبریک شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به مناسبت فرا رسیدن روز مهندس:

? شایسته است، در این روز ارزشمند بر اهمیت تلاش، کسب مهارت و پویایی متکی به دانش و علوم مهندسی کشاورزی در مسیر رفاه، امنیت، آسایش جامعه و ساختن استان و کشوری پیشرفته با تکیه بر متخصصین توانمند و دلسوز جامعه کشاورزی تأکید کنیم.

?با ایجاد تعامل و توسعه همکاری های سازمان با دیگر سازمان ها به واسطه انعقاد تفاهم نامه ها و تشکیل کمیته های مشترک به دنبال ایجاد فرصت اشتغال و بهره مندی اعضا و در نهایت افزایش بهره وری در بخش کشاورزی، رسیدن به توسعه پایدار و حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی هستیم.

?از نقش های اصلی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مهندسی سازی تولید است. علوم و فنون کشاورزی، با نقش آفرینی مؤثر در حوزه تولید غذا می تواند مهمترین ابزار در راستای تأمین امنیت و رفاه جامعه باشد.مهارت آموزی و توان افزایی اعضا، توجه به دانش محور کردن کشاورزی و بهره گیری از فناوری های نوین کشاورزی، لازمۀ ارتقاء سطح سازمان و بکارگیری ظرفیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در کنار تلاش در جهت ایجاد بستر های قانونی مورد نیاز به منظور ایفای رسالت راهبردی سازمان در مهندسی سازی فعالیت ها است که آینده ای پویا برای متخصصان کشاورزی و به تبع آن فعالیت های کشاورزی را رقم خواهد زد.

?مهندسان کشاورزی بیشترین سهم و نقش را در ارتقای بخش کشاورزی با دانش محور کردن و بهره گیری از فناوری های نوین کشاورزی داشته اند و با توجه به این سرمایه عظیم انسانی، امیدواریم شاهد دستاوردهای بیشتر در این حوزه باشیم.

? توانایی و ظرفیت نامحدود انسان، در کنار پتانسیل های طبیعی استان دو نکته مهم در برنامه ریزی های آینده است و ما ناگزیر از تجهیز خود با دانش روز در جهت ارتقا سطح سازمان و اعضای آن هستیم.

? بدون شک، با تکیه بر قابلیت ها و  ظرفیت های قابل انتظار از یکایک اعضای حقیقی و حقوقی سازمان بعنوان جایگاهی قابل اعتماد در جهت کاهش تصدی گری های دولتی و اعتماد بیش از پیش به کارآفرینان بخش خصوصی، گام های موثری در جهت پیشرفت کشاورزی استان خواهد بود.

برچسب‌ها: