تیر ۷, ۱۴۰۰
415 بازدید

?جهت استحضار ? نمونه درخواست کارشناسان با موضوع تخفیف در هزینه دوره بازآموزی Gps ? نتیجه: به احترام اعضای سازمان و به مناسبت سالروز تأسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ۱۵۰۰٫۰۰۰ ریال تخفیف در نظر گرفته شد.


?جهت استحضار

? نمونه درخواست کارشناسان با موضوع تخفیف در هزینه دوره بازآموزی Gps

? نتیجه:
به احترام اعضای سازمان و به مناسبت سالروز تأسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ۱۵۰۰٫۰۰۰ ریال تخفیف در نظر گرفته شد.