آبان ۱۷, ۱۴۰۰
193 بازدید

🔻توسط مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی تدوین شد: ✅راهنمای راه اندازی محل فعالیت حرفه ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی 🔸راهنمای راه اندازی محل فعالیت حرفه ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی توسط مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی تدوین شد. 🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در […]

🔻توسط مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی تدوین شد:

✅راهنمای راه اندازی محل فعالیت حرفه ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی

🔸راهنمای راه اندازی محل فعالیت حرفه ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی توسط مجری توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی تدوین شد.

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در راستای تبیین نقش و جایگاه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیر دولتی به عنوان نهاد و شبکه غیردولتی اشاعه دانش و فناوری، راهنمای راه اندازی محل فعالیت حرفه ای مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی (شامل؛ قوانین، مقررات، بخش نامه ها و ضوابط و شرایط لازم) تدوین شد.

⛓آدرس سایت مشاهده و دریافت راهنمای راه اندازی محل فعالیت حرفه ای:
www.agrieng.org/orgreport/item/2583-07281