شیوه نامه اجرایی اعتبارات بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

شیوه نامه اجرایی اعتبارات بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰
آبان ۲۲, ۱۴۰۰
257 بازدید

✅ ارائه تسهیلات نهاد سازی و اشاعه دانش فنی و مهندسی را توسط مراکز خدمات غیردولتی در سطح دهستان ها فراهم می نماید 🔸در پی ابلاغ شیوه نامه اجرایی اعتبارات بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بخش کشاورزی، توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی به جهاد استانها، نخستین جلسه هماهنگی اعطای […]

✅ ارائه تسهیلات نهاد سازی و اشاعه دانش فنی و مهندسی را توسط مراکز خدمات غیردولتی در سطح دهستان ها فراهم می نماید

🔸در پی ابلاغ شیوه نامه اجرایی اعتبارات بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بخش کشاورزی، توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی به جهاد استانها، نخستین جلسه هماهنگی اعطای تسهیلات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در راستای راستای ساماندهی امور شاغلان حرفه ای در محل سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومی سنم استان، مجری امور شاغلان گفت: نهادسازی و ایجاد شبکه غیردولتی انتقال و اشاعه دانش با استفاده از ظرفیت مردمی از برنامه های اولویت دار سازمان است و برای انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی داشتن پروانه اشتغال ضروری می باشد.

🔻 در این نشست بر ضرورت ارائه پروانه اشتغال، مجوز مرکز خدمات یا مرکز مهارت آموزی و معرفی سازمان جهت اخذ تسهیلات مورد اشاره تاکید شد.

🔸شایان ذکر است، در این نشست مجری امور شاغلان حرفه ای سنم، نمایندگان معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد و حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان به تبادل نظر درخصوص رسته های اولویت دار جهت اخذ تسهیلات در سامانه سیتا و چگونگی فرایند آن پرداختند.