دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس عناب

بهمن ۳, ۱۴۰۰
231 بازدید

دستورالعمل های مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس عناب 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس عناب توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت […]

دستورالعمل های مدیریت تلفیقی بیماری ها و آفات مهم سبزی و جالیز در گلخانه

🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد:

✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس عناب

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت مگس عناب توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.

🔸سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی طی نامه ای این ابلاغیه را به ریاست سازمان استانها ابلاغ نمود.

🔸شایان ذکر است، فایل دستورالعمل در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir بخش دستورالعمل های زراعی قابل دریافت می باشد.