عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه دام، طیور و شیلات:

اسفند ۱, ۱۴۰۱
149 بازدید

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #دام_طیور #صدور_مجوز #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه دام، طیور و شیلات: 🔹طراحی و اجرای سامانه بایگانی الکترونیک برای پرونده های متقاضیان اخذ مجوز بخش کشاورزی و دامپروری. 🔹استفاده از ظرفیت فنی کارشناسان در تعیین برق و گاز کارت های شناسائی دامداری های […]

#عملکرد
#سنم_قزوین
#شورای_پنجم
#دام_طیور
#صدور_مجوز
#برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه دام، طیور و شیلات:

🔹طراحی و اجرای سامانه بایگانی الکترونیک برای پرونده های متقاضیان اخذ مجوز بخش کشاورزی و دامپروری.
🔹استفاده از ظرفیت فنی کارشناسان در تعیین برق و گاز کارت های شناسائی دامداری های غیرصنعتی.
🔹استفاده از ظرفیت کارشناسان ماده ۳۲ قانون تأسیس در تعیین تاریخ ساخت واحدهای تولیدی.
🔹 کارشناسان ناظر بر تأسیس و احداث واحدهای دام و طیور دارای پروانه تأسیس.
🔹استفاده از توان فنی کارشناسان مسئول فنی واحدهای تولیدی دام، طیور، شیلات.

🔹طراحی و ترسیم سایت پلان واحدهای دام، طیور.
🔹هویت گذاری دام با اجرای عملیات پلاک کوبی
🔹بیمه اجباری دام.

✅ روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین