تیر ۱۴, ۱۴۰۳
34 بازدید

حرایم جدید بهداشتی ۱۴۰۳ قابل توجه کلیه کارشناسان محترم دارای پروانه اشتغال ارسال جدول جدید رعایت حداقل فاصله واحدهای دام، طیور، شیلات، گلخانه و قارچ مندرج در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور. جهت اطلاع و بهره برداری.  

حرایم جدید بهداشتی ۱۴۰۳ قابل توجه کلیه کارشناسان محترم دارای پروانه اشتغال

ارسال جدول جدید رعایت حداقل فاصله واحدهای دام، طیور، شیلات، گلخانه و قارچ مندرج در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور.

جهت اطلاع و بهره برداری.