اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

تخفیف و پکیج های مسافرتی در سفرهای داخلی و خارجی

تخفیف و پکیج های مسافرتی در سفرهای داخلی و خارجی

مرداد ۳۱, ۱۴۰۱

🔻خدمتی نو از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین: ✅ ارائه تخفیف و پکیج های مسافرتی در سفرهای داخلی و خارجی با ارائه معرفی نامه معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان 🔷طبق تفاهم نامه منعقده فیمابین آژانس مسافرتی مهدیس گشت و سنم استان، امکان برخورداری از تخفیف برای […]

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین آژانس مسافرتی مهدیس گشت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین آژانس مسافرتی مهدیس گشت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

مرداد ۳۱, ۱۴۰۱

#رفاهی 🔸در راستای ارائه خدمات رفاهی به اعضا انجام شد: ✅ امضای تفاهم نامه همکاری فیمابین آژانس مسافرتی مهدیس گشت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 🔸در راستای ارائه خدمات رفاهی به اعضای سنم، تفاهم نامه همکاری فیمابین آژانس مسافرتی مهدیس گشت و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین امضاء […]

شرایط درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی

شرایط درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی

آذر ۲۷, ۱۴۰۰

فرآیند درخواست تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ متن شیوه نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ -توسعه خدمات کشاورزی فرم تعهد متقاضی فرم تعهد متقاضی فهرست دهستانهای کمترتوسعه یافته استان قزوین دستورالعمل ذیل بند الف تبصره ۱۸ آخرین شیوه نامه تسهیلات ارسالی از سنم کشور_compressed آخرین شیوه نامه تایید و معرفی متقاضیان اخذ تسهیلات_compressed

اخذ تسهیلات در قالب سامانه سیتا

اخذ تسهیلات در قالب سامانه سیتا

آذر ۹, ۱۴۰۰

متن شیوه نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۸ -توسعه خدمات کشاورزی فرم تعهد متقاضی فرم تعهد متقاضی فهرست دهستانهای کمترتوسعه یافته استان قزوین دستورالعمل ذیل بند الف تبصره ۱۸ دستورالعمل ذیل بند الف تبصره ۱۸ 🔺🔻 فراخوان 🔰به اطلاع کارشناسان محترم دارای پروانه اشتغال معتبر و مدیران مراکز فنی و تخصصی سازمان نظام مهندسی کشاورزی […]

شیوه نامه اجرایی اعتبارات بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

شیوه نامه اجرایی اعتبارات بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰

آبان ۲۲, ۱۴۰۰

✅ ارائه تسهیلات نهاد سازی و اشاعه دانش فنی و مهندسی را توسط مراکز خدمات غیردولتی در سطح دهستان ها فراهم می نماید 🔸در پی ابلاغ شیوه نامه اجرایی اعتبارات بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بخش کشاورزی، توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی به جهاد استانها، نخستین جلسه هماهنگی اعطای […]

شیوه نامه اجرایی اعتبارات بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بخش کشاورزی

آبان ۲۲, ۱۴۰۰

🔸، 🔻توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی انجام شد: ✅شیوه نامه اجرایی بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بخش کشاورزی ابلاغ شد توسط معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی برای اجرا به سازمان های جهادکشاورزی ابلاغ شد. 🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، در این شیوه نامه رسته های اولویت […]

تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آبان ۱۰, ۱۳۹۹

?با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین انجام شد: ✅بررسی امکان احیا و احصا شرایط به روز تعاونی مسکن نظام مهندسی ?بنا بر گزارش روابط عمومی سنم استان، جلسه هیئت رئیسه سازمان استان با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی سابق مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی […]