اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آبان ۱۰, ۱۳۹۹

?با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین انجام شد: ✅بررسی امکان احیا و احصا شرایط به روز تعاونی مسکن نظام مهندسی ?بنا بر گزارش روابط عمومی سنم استان، جلسه هیئت رئیسه سازمان استان با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی سابق مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی […]