اوقات شرعیاوقات به افق : قزوین

آرشیو

تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آبان ۱۰, ۱۳۹۹

🔻با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین انجام شد: ✅بررسی امکان احیا و احصا شرایط به روز تعاونی مسکن نظام مهندسی 🔸بنا بر گزارش روابط عمومی سنم استان، جلسه هیئت رئیسه سازمان استان با حضور عضو هیئت مدیره تعاونی سابق مسکن نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی […]