آرشیو

انتشار اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای ششم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

انتشار اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای ششم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

خرداد ۱۰, ۱۴۰۲

  🔰انتشار اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده شورای ششم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ✅ تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده سنم قزوین: ۳۴ 🔷تاریخ تشکیل مجمع عمومی و برگزاری انتخابات: جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ 🔷 نحوه برگزاری انتخابات: حضوری 🔻@Qazvin_snmk

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۲

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای شورای استانی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین به استحضار کلیه اعضای محترم حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین می رساند، در راستای اجرای ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان و نیز بند (ج) ماده ۱۸ همان قانون، […]

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه داروخانه های گیاهپزشکی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #محصول_سالم #صدور_مجوزها #داروخانه_گیاهپزشکی #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه داروخانه های گیاهپزشکی: 🔹صیانت از فعالیت حرفه ای داروخانه های گیاهپزشکی با الزام به استفاده از ظرفیت مسئولین فنی داروخانه های گیاهپزشکی. 🔹پیگیری مستمر عدم ورود اتحادیه های صنفی غیر تخصصی در صدور پروانه […]

عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه دام، طیور و شیلات:

اسفند ۱, ۱۴۰۱

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #دام_طیور #صدور_مجوز #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه دام، طیور و شیلات: 🔹طراحی و اجرای سامانه بایگانی الکترونیک برای پرونده های متقاضیان اخذ مجوز بخش کشاورزی و دامپروری. 🔹استفاده از ظرفیت فنی کارشناسان در تعیین برق و گاز کارت های شناسائی دامداری های […]

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه مکانیزاسیون:

اسفند ۱, ۱۴۰۱

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #مکانیزاسیون #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه مکانیزاسیون: 🔹اخذ تخصیص و تنظیم سند رسمی زمین به متراژ ۱۰۰۰ متر مربع همراه با مجوز تغییر کاربری تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به ارزش تقریبی بیش از دو میلیارد […]

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه محصولات گلخانه ای و تولیدات گیاهی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #گلخانه #محصول_سالم #صدور_مجوزها #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه محصولات گلخانه ای و تولیدات گیاهی: 🔹طراحی و ترسیم سایت پلان اتاق کارگری. 🔹 طراحی و ترسیم سایت پلان واحدهای گلخانه و قارچ. 🔹راه اندازی مشاوره و طراحی گلخانه توأم با ارائه نقشه اجرایی […]

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه آب و خاک:

اسفند ۱, ۱۴۰۱

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #آب_خاک #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه آب و خاک: 🔹استفاده از کارشناسان آب و خاک جهت نمونه برداری از اراضی متقاضیان اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار و گلخانه. 🔹تعیین دبی و آماربرداری از منابع آبی. 🔹طراحی خطوط انتقال آب با لوله. […]

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #روابط_عمومی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی: 🔹اجرا و راه اندازی کد دستوری USSD و اپلیکیشن جهت اطلاع رسانی از دستورالعمل های فنی. 🔹 طراحی تولید محتوا و راه اندازی سامانه هوشمند ارجاع کار متناسب با رتبه، پروانه اشتغال، […]

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #صدور_مجوز #مراکز_خدمات #برنامه_ریزی_توسعه_کارآفرینی 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی: 🔹افزایش تعداد مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی با هدف برقراری نسبی عدالت و رفع انحصار و ایجاد شرایط برابر برای کلیه متقاضیان اخذ مجوز مرکز خدمات غیردولتی. ✅ […]

🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه معاونت آموزشی و فنی:

اسفند ۱, ۱۴۰۱

#عملکرد #سنم_قزوین #شورای_پنجم #آموزش #رتبه_بندی #پروانه_اشتغال 🔰عملکرد شورای پنجم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در حوزه معاونت آموزشی و فنی: 🔹برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و هدفمند حضوری و مجازی علیرغم مواجهه با شرایط سخت شیوع ویروس کرونا توأم با ارجاع کار بلافاصله پس از برگزاری دوره آموزشی. 🔹برگزاری مستمر جلسات […]