آموزش اعضا و ارکان شرکت های خدمات مشاوره ای، مراکز خدمات غیردولتی

آبان ۲۹, ۱۴۰۱
412 بازدید

مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین برگزار می کند: دوره آموزشی آشنایی با پیمانها و قراردادها در بخش کشاورزی تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹-۱۱ دوره آموزشی آشنایی با کاداستر تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹-۱۱ مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی […]

مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین برگزار می کند:

دوره آموزشی آشنایی با پیمانها و قراردادها در بخش کشاورزی تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ساعت ۹-۱۱

دوره آموزشی آشنایی با کاداستر تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۹-۱۱

مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج وزارتخانه در محل سالن شماره ۲ باغستان سازمان جهاد کشاورزی استان در روزهای دهم و هفدهم آذر ماه دو عنوان دوره آموزشی با موضوعات آشنایی با پیمانها و قراردادها در بخش کشاورزی و آشنایی با کاداستر برگزار می کند.