آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

مهر ۱, ۱۴۰۲
272 بازدید

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین باسلام و احترام نظر به حد نصاب نرسیدن […]

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

موضوع : آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

باسلام و احترام

نظر به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی نوبت اول؛ به استحضار کلیه اعضای محترم حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین می رساند، در راستای اجرای ماده ۱۴ و ۱۸ آیین نامه اجرایی قانون تأسیس سازمان، مجمع عمومی نوبت دوم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با دستور جلسه گزارش عملکرد سال ۱۴۰۱ و نیز انتخاب بازرس سازمان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ رأس ساعت ۱۷:۰۰ در محل سالن اجتماعات (آمفی تئاتر) سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به آدرس: قزوین، خیابان فلسطین غربی، چهار راه عمران، سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار می گردد.

لذا بدینوسیله از کلیه اعضای محترم حقیقی واجد شرایط حضور در مجمع که تا ۷۲ ساعت قبل از انتخابات، تا پایان سال ۱۴۰۲ عضویت معتبر داشته باشند، برای حضور در مجمع مذکور دعوت به عمل می آید.

همچنین از کارشناسان محترم داوطلب جهت انتخاب به عنوان بازرس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ درخواست کتبی داوطلبی خود را به دبیرخانه سازمان ارائه فرمایند. ضمناً، در روز برگزاری مجمع عمومی نیز امکان ثبت نام کاندیداتوری بازرس امکان پذیر می باشد. افراد داوطلب بازرس، نمی توانند از اعضای فعلی شورای استانی و یا هیئت بدوی انتظامی سازمان باشند.

فرامرز حریری مقدم
رئیس سازم