ابلاغ تعرفه های ارائه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی در بخش غیردولتی در سال ۱۴۰۲

شهریور ۲۲, ۱۴۰۲
207 بازدید

تعرفه های ارائه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ در بخش غیردولتی توسط وزیر جهادکشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی استان ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان ها، موسسات و شرکت‌های مادر تخصصی بخش کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد. تعرفه های ابلاغی در دو بخش ارائه خدمات مراکز […]

تعرفه های ارائه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۲ در بخش غیردولتی توسط وزیر جهادکشاورزی به سازمان جهاد کشاورزی استان ها، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان ها، موسسات و شرکت‌های مادر تخصصی بخش کشاورزی برای اجرا ابلاغ شد.

تعرفه های ابلاغی در دو بخش ارائه خدمات مراکز موضوع ماده (۲) قانون افزایش بهره وری و فرآیند صدور مجوز و پروانه واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی می باشد.

گفتنی است بر اساس تبصره ۳ ماده (۲) قانون افزایش بهره روی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مراکز موضوع ماده (۲) این قانون، خدمات مورد نیاز تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخـش کـشاورزی بر اسـاس تعرفه‌های اعلامـی از سـوی وزارت جـهاد کشـاورزی انجام می‌شود.

شایان ذکر است تعرفه های یاد شده، توسط رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز برای اجرا به واحدهای استانی ابلاغ گردید.

 

دانلود تعرفه های ارائه خدمات فنی و مهندسی کشاورزی در بخش غیردولتی در سال ۱۴۰۲