ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج

آبان ۲۲, ۱۴۰۰
281 بازدید

مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام […]

مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج

🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد:

✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت کرم ساقه خوار نواری برنج توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.

🔸سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی طی نامه ای این ابلاغیه را به ریاست سازمان استانها ابلاغ نمود.

🔸شایان ذکر است، فایل دستورالعمل در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir بخش دستورالعمل های زراعی قابل دریافت می باشد.