استعلام امور مالیاتی

استعلام امور مالیاتی
دی ۱۰, ۱۴۰۱
607 بازدید

*قابل توجه کارشناسان متقاضی پروانه اشتغال مشاوران و خدمات کشاورزی: به موجب نامه ابلاغی معاون محترم آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به شماره ۳۶۸۶/۱/س/ن از تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ در خواست صدور و تمدید پروانه اشتغال بدون بارگزاری گواهی ابطال تمبر پروانه اشتغال و ثبت نام در سامانه سازمان […]

*قابل توجه کارشناسان متقاضی پروانه اشتغال مشاوران و خدمات کشاورزی:

به موجب نامه ابلاغی معاون محترم آموزشی و فنی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به شماره ۳۶۸۶/۱/س/ن از تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ در خواست صدور و تمدید پروانه اشتغال بدون بارگزاری گواهی ابطال تمبر پروانه اشتغال و ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس www.tax.gov.ir امکان پذیر نبوده و درخواست به کارتابل کارشناس عودت داده خواهد شد. لازم به ذکر است اخذ تعهد مبنی بر ابطال تمبر پروانه اشتغال نیز مجاز  نمی باشد.