اعلام پیک دوم خوشه خوار انگور

اعلام پیک دوم خوشه خوار انگور
تیر ۴, ۱۴۰۲
179 بازدید

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام نمود: پیک دوم خوشه خوار انگور مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی نتایج بازدیدهای مستمر از ایستگاه های پیش آگاهی خوشه خوار انگور در شهرستان تاکستان اینگونه اعلام نمود: اوج شکار پروانه های نسل دوم آفت روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ بوده است. بهترین زمان مبارزه شیمیایی با […]

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام نمود:

پیک دوم خوشه خوار انگور

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی نتایج بازدیدهای مستمر از ایستگاه های پیش آگاهی خوشه خوار انگور در شهرستان تاکستان اینگونه اعلام نمود: اوج شکار پروانه های نسل دوم آفت روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ بوده است. بهترین زمان مبارزه شیمیایی با نسل دوم کرم خوشه خوار انگور از تاریخ ۵ تیر الی ۱۲ تیر ۱۴۰۲ بوده که الزامیست داروخانه های گیاهپزشکی نسبت به اطلاع رسانی و عرضه سموم استاندارد اقدام نمایند.