تعطیلی ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

مرداد ۱۰, ۱۴۰۲
124 بازدید

به دلیل گرمای بی سابقه هوا در روزهای جاری به دستور دولت، چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ و پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ تعطیل می باشد.

به دلیل گرمای بی سابقه هوا در روزهای جاری به دستور دولت، چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ و پنج شنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ تعطیل می باشد.