جلسه هماهنگی برون سپاری برخی از تصدی گریهای سازمان جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی

جلسه هماهنگی برون سپاری برخی از تصدی گریهای سازمان جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی
آبان ۲۱, ۱۴۰۱
118 بازدید

حریری مقدم در جلسه هماهنگی برون سپاری برخی از تصدی گریهای سازمان جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی: چهار خدمت توزیع حواله کود، توزیع حواله بذر، پاسخ به استعلامات بانکی و توزیع حواله سوخت ماشین آلات با استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی مدیر پیشران برون‌سپاری فعالیت های مراکز جهاد کشاورزی به […]

حریری مقدم در جلسه هماهنگی برون سپاری برخی از تصدی گریهای سازمان جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی:

چهار خدمت توزیع حواله کود، توزیع حواله بذر، پاسخ به استعلامات بانکی و توزیع حواله سوخت ماشین آلات با استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

مدیر پیشران برون‌سپاری فعالیت های مراکز جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی بر لزوم مدنظر قرار دادن اسناد بالادستی و روشهای برون سپاری مصرح در ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ تاکید نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم استان، جلسه هماهنگی برون سپاری برخی از تصدی گری های سازمان جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها، مسئولین مراکز جهاد کشاورزی و روسای ادارات نوسازی و تحول اداری و پشتیبانی و تجهیز شبکه در محل سالن شماره ۲ باغستان سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.

در این جلسه رییس سنم استان قزوین اظهار نمود: پس از بررسی های صورت گرفته در فاز مطالعاتی و شناخت موارد قانونی برون‌سپاری، مطابق اسناد بالادستی و روشهای برون سپاری مصرح در ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر گردید در فاز نخست چهار خدمت شامل توزیع حواله کود؛ توزیع حواله بذر؛ پاسخ به استعلامات بانکی و توزیع حواله سوخت ماشین آلات کشاورزی با ارائه فلوچارت اجرایی با اولویت استفاده از ظرفیت مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی موضوع ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ و حسب مورد سایر تشکل ها و تعاونی ها در سطح استان اجرایی گردد.

حریری مقدم افزود: احصاء نظام تعرفه ای ارائه خدمات برون‌سپاری مذکور با تأیید ستاد تنظیم بازار استان و تایید کمیته فناوری و ساختار مدیریتی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از مواردی است که در دست اقدام می باشد.