جلسه واگذاری تصدی گری امور مراکز خدمات دولتی به مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

آبان ۴, ۱۴۰۱
279 بازدید

در راستای اصلاح نظام واگذاری تصدی های وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی برگزار شد: جلسه واگذاری تصدی گری امور مراکز خدمات دولتی به مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم استان، جلسه واگذاری تصدی گری امور مراکز خدمات دولتی به مراکزخدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در محل […]

در راستای اصلاح نظام واگذاری تصدی های وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی برگزار شد:

جلسه واگذاری تصدی گری امور مراکز خدمات دولتی به مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم استان، جلسه واگذاری تصدی گری امور مراکز خدمات دولتی به مراکزخدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین برگزار شد.

در این جلسه رییس سنم استان،مدیران مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نمایندگان مراکز خدمات کشاورزی جهاد کشاورزی استان قزوین حضور داشتند.

لازم به ذکر است دکتر حریری مقدم  از سوی رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به عنوان مدیر پروژه برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری تصدی های وزارت جهاد کشاورزی انتصاب شده اند.

شایان ذکر است نظام واگذاری تصدی های وزارت جهاد کشاورزی به بخش غیردولتی، ازسوی وزیر وقت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است و آخرین ویرایش نظام مذکور مربوط به مرداد ۱۴۰۱ در سایت مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی به نشانی http://dhrd.maj.ir/ از طریق منوی مستندات واگذاری قابل دریافت می باشد.