دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنبور مغزخوار بادام

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنبور مغزخوار بادام
مهر ۱۷, ۱۴۰۱
126 بازدید

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنبور مغزخوار بادام 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنبور مغزخوار بادام، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد. 🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های باغی قابل دریافت است. دستورالعمل […]

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد:

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنبور مغزخوار بادام

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنبور مغزخوار بادام، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد.

🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های باغی قابل دریافت است.

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنبور مغزخوار بادام