دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنجره مو

خرداد ۱۹, ۱۴۰۱
328 بازدید

مدیریت تلفیقی آفت زنجره مو توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنجره مو 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنجره مو، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد. 🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های باغی قابل […]

مدیریت تلفیقی آفت زنجره مو
توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد:

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنجره مو

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی زنجره مو، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد.

🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های باغی قابل دریافت است.