دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای کرفس

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای کرفس
خرداد ۱۹, ۱۴۰۱
170 بازدید

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای کرفس 🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای کرفس، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد. 🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های صیفی و جالیز […]

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد:

✅ دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای کرفس

🔸دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی عوامل خسارت زای کرفس، توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد.

🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرسwww.ppo.ir بخش دستورالعمل های صیفی و جالیز قابل دریافت است.