دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا

آذر ۲۹, ۱۴۰۰
286 بازدید

دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا 🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد: ✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا 🔸دستورالعمل اجرایی کنترل علف های هرز در زراعت کلزا توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان […]

دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا
🔻توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات انجام شد:

✅ ابلاغ دستورالعمل اجرایی مدیریت علف های هرز کلزا

🔸دستورالعمل اجرایی کنترل علف های هرز در زراعت کلزا توسط مدیر کل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابلاغ شد.

🔸سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی طی نامه ای این ابلاغیه را به ریاست سازمان استانها ابلاغ نمود.

🔸شایان ذکر است، فایل دستورالعمل در سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir بخش دستورالعمل های زراعی قابل دریافت می باشد.

@Qazvin_snmk