دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی

دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی
اردیبهشت ۱۰, ۱۴۰۱
590 بازدید

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد: ✅ دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی 🔸دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ […]

🔻توسط سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد:

✅ دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی

🔸دستورالعمل اجرایی روش های ردیابی و مدیریت تریپس گل مغربی در گلخانه ها و مزارع سبزی و صیفی توسط مدیرکل دفتر پیش آگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور ابلاغ شد.

🔷فایل دستورالعمل فوق از سایت سازمان حفظ نباتات به آدرس www.ppo.ir قابل دریافت است.

تریپس گل مغربی