دقت در تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی طرح های کشاورزی

اسفند ۲, ۱۴۰۰
670 بازدید

قابل توجه کارشناسان محترم 🔷 دقت در تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی طرح های کشاورزی مدیر امور اراضی استان با ارسال نامه ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر لزوم تنظیم دقیق گزارش پیشرفت فیزیکی طرح های کشاورزی تاکید نمود.


قابل توجه کارشناسان محترم

🔷 دقت در تنظیم گزارش پیشرفت فیزیکی طرح های کشاورزی

مدیر امور اراضی استان با ارسال نامه ای به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی بر لزوم تنظیم دقیق گزارش پیشرفت فیزیکی طرح های کشاورزی تاکید نمود.