مساحت مورد نیاز برای طیور و کرم ابریشم طبق آخرین ابلاغیه ها

مساحت مورد نیاز برای طیور و کرم ابریشم  طبق آخرین ابلاغیه ها
آذر ۱, ۱۴۰۰
1316 بازدید

حد نصاب اراضی سال ۱۳۹۰ کتاب نصاب های واگذاری اراضی ۱۳۹۶


حد نصاب اراضی سال ۱۳۹۰
کتاب نصاب های واگذاری اراضی ۱۳۹۶