ضوابط تهیه طرح مرتعداری

ضوابط تهیه طرح مرتعداری
دی ۲۳, ۱۴۰۰
2935 بازدید

اصلاحیه شیوه نامه بهره برداری از مرتع مرداد ۱۳۹۹ شرح خدمات تهیه طرح مرتعداری آذر ۱۳۹۹ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع واگذاری طرح مرتعداری به نظام مهندسی فرآیند تهیه طرح مرتعداری مرتعداران و کارشناسان محترم جهت اطلاع از ضوابط بهره برداری از مرتع، شرح خدمات تهیه طرح مرتعداری، ماده […]


اصلاحیه شیوه نامه بهره برداری از مرتع مرداد ۱۳۹۹

شرح خدمات تهیه طرح مرتعداری آذر ۱۳۹۹

ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

واگذاری طرح مرتعداری به نظام مهندسی

فرآیند تهیه طرح مرتعداری
مرتعداران و کارشناسان محترم جهت اطلاع از ضوابط بهره برداری از مرتع، شرح خدمات تهیه طرح مرتعداری، ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از مراتع و مکاتبه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با موضوع واگذاری تهیه طرح مرتعداری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فایل های الصاق شده را مطالعه و دانلود نمایید.
لازم به ذکر است
در راستای ماده ۲۰ اصلاحیه شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور مرتعدارانی که پروانه چرای دام ایشان تا پایان سال ۱۴۰۰ به طرح مرتعداری تبدیل نشود ابطال می گردد. دامداران عزیز توجه نمایند که حتما در زمان مقرر شده اقدام به تهیه طرح مرتعداری نموده و پس از گذشت فرصت باقیمانده عدم مراجعه منجر به ابطال پروانه چرا و بلا معارض شده مرتع می‌شود