فرمت نقشه utm استاندارد سازمان

شهریور ۲۳, ۱۴۰۰
1306 بازدید

کارشناسان دارای پروانه اشتغال و صلاحیت تهیه نقشه از فایل های زیر جهت استانداردسازی و یکسان سازی نقشه های utm استفاده نمایند. یادآوری می شود: مراجعه به محل مورد نظر به همراه مالک، الزامی بوده و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ به بعد علاوه بر مواردی که قبلاً جهت تهیه نقشه ذکر شده فایل track و همچنین […]

کارشناسان دارای پروانه اشتغال و صلاحیت تهیه نقشه از فایل های زیر جهت استانداردسازی و یکسان سازی نقشه های utm استفاده نمایند.
یادآوری می شود:
مراجعه به محل مورد نظر به همراه مالک، الزامی بوده و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ به بعد علاوه بر مواردی که قبلاً جهت تهیه نقشه ذکر شده فایل track و همچنین عکس از محل به همراه متقاضی از جهات مختلف را نیز در CD قرار دهید. در غیر این صورت علاوه بر عدم تایید نقشه, تمام مسئولیت آن به عهده کارشناس مربوطه می باشد.
همچنین ممهور نمودن نقشه های اراضی متقاضیان سند کشاورزی به مهر مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی ممنوع می باشد.
بنابراین هرگونه تأیید نقشه متقاضیان اخذ سند توسط دفاتر خدمات کشاورزی غیر دولتی و نمایندگی های سازمان ممنوع بوده و عواقب ناشی از آن به عهده تأیید کننده (دفاتر خدمات کشاورزی غیر دولتی یا نمایندگی ها) می باشد.
نقشه پایه استان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قزوین
فلوچارت نقشه
نمونه نقشه فنس و اتاقک
نمونه نقشه واحد تولیدی