فرمت نقشه utm استاندارد سازمان

شهریور ۲۳, ۱۴۰۰
177 بازدید

کارشناسان دارای پروانه اشتغال و صلاحیت تهیه نقشه از فایل های زیر جهت استانداردسازی و یکسان سازی نقشه های utm استفاده نمایند. نقشه پایه استان سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قزوین فلوچارت نقشه نمونه نقشه فنس و اتاقک نمونه نقشه واحد تولیدی

کارشناسان دارای پروانه اشتغال و صلاحیت تهیه نقشه از فایل های زیر جهت استانداردسازی و یکسان سازی نقشه های utm استفاده نمایند.

نقشه پایه استان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان قزوین

فلوچارت نقشه

نمونه نقشه فنس و اتاقک

نمونه نقشه واحد تولیدی