فرم پیشرفت فیزیکی

اسفند ۳, ۱۳۹۹
1139 بازدید

اطلاعیه مهم موضوع: بازدید دامداری کارشناسان محترم ناظر واحدهای دامی لطفاً برای تمدید پروانه بهسازی، فرم پیشرفت فیزیکی را به همراه گزارش تکمیل کرده و تحویل دهید.

اطلاعیه مهم
موضوع: بازدید دامداری
کارشناسان محترم ناظر واحدهای دامی لطفاً برای تمدید پروانه بهسازی، فرم پیشرفت فیزیکی را به همراه گزارش تکمیل کرده و تحویل دهید.