فرم گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه و قارچ و ۴ مرحله نظارت بر گلخانه

آبان ۱۷, ۱۴۰۰
649 بازدید

🔰کارشناسان محترم نظارت بر گلخانه و پرورش قارچ: 🔷از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ تکمیل فرم های ذیل جهت گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه الزامیست. در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ فرم های پیشرفیت فیزیکی به روز رسانی شد. 🔷این فرمها آخرین نسخه های بازبینی شده کمیته تولیدات گیاهی بوده و استفاده از فرم های قبلی پیشرفت فیزیکی مورد تایید نخواهد بود. […]

🔰کارشناسان محترم نظارت بر گلخانه و پرورش قارچ:

🔷از تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ تکمیل فرم های ذیل جهت گزارش پیشرفت فیزیکی گلخانه الزامیست.

در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ فرم های پیشرفیت فیزیکی به روز رسانی شد.

🔷این فرمها آخرین نسخه های بازبینی شده کمیته تولیدات گیاهی بوده و استفاده از فرم های قبلی پیشرفت فیزیکی مورد تایید نخواهد بود.

فرم گزارش پایان کار گلخانه در بحث نظارت گلخانه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ به روز رسانی شد. کارشناسان محترم نسخه جدید را استفاده نمایند. فایل مورد اشاره فرم گزارش پایان کار گلخانه(۲) می باشد.

فرمت پیشرفت فیزیکی گلخانه ها-۱۴۰۱٫۰۹٫۲۰

فرمت پیشرفت فیزیکی قارچ-۱۴۰۱٫۰۹٫۲۰

فرم نظارت گلخانه

برچسب‌ها: