لزوم حمایت از حقوق بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص ارائه قیمت آفت کش ها

آذر ۲۹, ۱۴۰۰
261 بازدید

🔻توسط مدیر کل دفتر آفت کش ها سازمان حفظ نباتات ابلاغ شد: ✅ لزوم حمایت از حقوق بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص ارائه قیمت آفت کش ها 🔸مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات با اشاره به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب ۱۳۸۸) درخصوص لزوم حمایت از حقوق […]


🔻توسط مدیر کل دفتر آفت کش ها سازمان حفظ نباتات ابلاغ شد:

✅ لزوم حمایت از حقوق بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص ارائه قیمت آفت کش ها

🔸مدیر کل دفتر آفت کش های سازمان حفظ نباتات با اشاره به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان (مصوب ۱۳۸۸) درخصوص لزوم حمایت از حقوق بهره برداران بخش کشاورزی در خصوص ارائه قیمت آفت کش ها تاکید نمود.

🔸سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی سازمان مرکزی طی نامه ای این ابلاغیه را به ریاست سازمان استانها ابلاغ نمود. Qazvin_snmk@