ناظرین سنم در امور نقشه، کارشناسان ناظر،ارجاع کار

فروردین ۳۱, ۱۴۰۱
563 بازدید

• توسط رئیس سنم قزوین ابلاغ شد: • ابلاغ نظارت امور نقشه، کارشناسان ناظر،ارجاع کار • پس از تشکیل نخستین جلسه نظارت بر نحوه ارجاع کار به کارشناسان و نیز نظارت بر سایر فعالیت های سازمان نظیر: مسئولین فنی، کارشناسان ناظر، بازدیدهای کارشناسی، تهیه نقشه واحدهای تولیدی و غیره در تاریخ بیست و هشتم فروردین […]

• توسط رئیس سنم قزوین ابلاغ شد:

ابلاغ نظارت امور نقشه، کارشناسان ناظر،ارجاع کار

• پس از تشکیل نخستین جلسه نظارت بر نحوه ارجاع کار به کارشناسان و نیز نظارت بر سایر فعالیت های سازمان نظیر: مسئولین فنی، کارشناسان ناظر، بازدیدهای کارشناسی، تهیه نقشه واحدهای تولیدی و غیره در تاریخ بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۱، با حضور رئیس سنم استان، کارشناس مسئول ارجاع کار، مشاور فناوری اطلاعات، مدیر امور مالی سازمان و جمعی از اعضای دارای پروانه اشتغال، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان طی ابلاغ کتبی ناظرین امور نقشه، کارشناسان ناظر،ارجاع کار تعیین نمود.

اکبر باجلان-بررسی گزارشات کارشناسان بازدید، ناظر و مسئول فنی گلخانه.php

اکرم لالوئیان-بررسی میدانی گزارشات کارشناسان بازید کننده واحدهای دام سبک و سنگین.php

آرش صادقپور بررسی حضور میدانی و گزارشات مسئولین فنی طیور.php

حمیدرضا موسوی- کارشناسان ناظر دام سبک و سنگین.php

دکتر ابوذری-بررسی حضور میدانی و گزارشات مسئولین فنی دام سبک و سنگین.php

رخ فروز-پلاک کوبی و هویت دام.php

صابر سلیمانی ها-داروخانه گیاهپزشکی.php

صمد کربلایی رضایی- پلاک کوبی و هویت گذاری دام.php

غلامرضا آزادفر-بررسی میدانی گزارشات کارشناسان بازید کننده واحدهای طیور”.php

محمد علی اکبری نقشه و ارجاع کار.php

مریم روئین تن-گزارش کارشناسان ناظر طیور.php