نصاب اراضی قابل واگذاری برای فعالیت های پرورش شترمرغ

خرداد ۳, ۱۴۰۱
602 بازدید

🔻توسط معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد: ✅ *نصاب اراضی قابل واگذاری برای فعالیت های پرورش شترمرغ* 🔸نصاب اراضی قابل واگذاری برای فعالیت های پرورش شترمرغ توسط معاون وزیر در امور تولیدات دامی ابلاغ شد. نصاب_اراضی_قابل_واگذاری_برای_فعالیت_های_پرورش_شتر_مرغ (۱)

🔻توسط معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد:

✅ *نصاب اراضی قابل واگذاری برای فعالیت های پرورش شترمرغ*

🔸نصاب اراضی قابل واگذاری برای فعالیت های پرورش شترمرغ توسط معاون وزیر در امور تولیدات دامی ابلاغ شد.
نصاب_اراضی_قابل_واگذاری_برای_فعالیت_های_پرورش_شتر_مرغ (۱)