همکاری در اعمال نظارت بر قیمت عرصه آفتکش ها

اردیبهشت ۷, ۱۴۰۲
103 بازدید

✅ قابل توجه داروخانه های گیاهپزشکی 🔰 تصویر مکاتبات درخصوص همکاری در اعمال نظارت بر قیمت عرصه آفتکش ها 🔸معاون اداری و مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 🔸رئیس سازمان حفط نباتات کشور 🔸️معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان


✅ قابل توجه داروخانه های گیاهپزشکی
🔰 تصویر مکاتبات درخصوص همکاری در اعمال نظارت بر قیمت عرصه آفتکش ها

🔸معاون اداری و مالی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
🔸رئیس سازمان حفط نباتات کشور
🔸️معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان